مثلثات

جلسه هفتم آموزش ریاضی دهم تجربی و ریاضی (نسبتهای مثلثاتی)

درس این جلسه به یکی از مباحث بسیار مهم یعنی نسبتهای مثلثاتی اختصاص دارد.

در ابتدا مطالبی را درباره شکلهای متشابه یادآوری می‌کنیم. در ادامه با استفاده از تشابه مثلثها تانژانت ، کتانژانت ، سینوس و کسینوس معرفی می‌کنیم.

مسائل متنوعی را برای یادگیری نسبتهای مثلثاتی بررسی می‌کنیم.

با حل تمرین اول صفحه 34 درس این جلسه را به پایان می‌رسانیم.

بخش‌هایی از درس:

به شکل زیر و تساوی که در قسمت قبل یه دست آوردیم دقت کنید:

توی همه این مثلثها، نسبت ضلع مقابل به زاویه A به ضلع مجاور به زاویه A ، یه مقدار ثابته (همون مقداری که در تساوی قبل به دست آوردیم). به این عدد ثابت “تانژانت زاویهA”  گفته میشه. به عبارت دیگه در هر مثلث قائم‌­الزاویه دلخواه ABC داریم:

حالا اگه ما جای صورت و مخرج رو با هم عوض کنیم، چیزی که به دست میاریم کتانژانت زاویه A هست. بنابراین:

از این به بعد، برای اینکه راحت باشیم، به این صورت حفظ می‌کنیم:

منظور از مقابل، مقابل به زاویه مورد نظر

و منظور از مجاور ، مجاور به زاویه مورد نظرهست.

فایل کامل این جلسه را می‌توانید از طریق لینک زیر دانلود کنید:


دانلود فایل کامل جلسه هفتم ریاضی دهم تجربی و ریاضیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

RSS
Facebook
Google+
https://www.riazibaham.ir/500/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C">
Twitter
LinkedIn